Clubregelement

Bestuurlijke organisatie

Dagelijks bestuur

Voorzitter:                   P. Esten
Secretaris:                   G. Mertz
Penningmeester:        H. Jonkhout

Routecommissie

J. Blommers
H. Jonkhout
J. Rokx

Wegkapitein

J. Blommers
J. Rokx

EHBO/BHV’ers

G. Mertz

Kledingcommissie
H. Jonkhout
G. Mertz
J. Rokx

Clubregelement:

Om de organisatie van onze activiteiten en prestaties naar derden zo goed mogelijk te laten verlopen is voor het wielerseizoen een reglement opgesteld.

Het reglement bestaat uit een aantal basisregels waaraan ieder clublid zich dient te houden.  

De basisregels luiden als volgt:

Het routeschema zoals aangegeven in het routeboek zal strikt worden aangehouden.

Dit betekent dat elke aangegeven route op zaterdag of zondag zal worden gefietst.

De te volgen route staat onder leiding van de routecommissaris die de juiste weg bepaalt. Inmenging of discussie over de te volgen route is niet bespreekbaar.

Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn bij het vertrekpunt vanaf het clubhuis. Op laatkomers wordt niet gewacht.

Tevens dient iedereen tijdens de clubritten dezelfde cluboutfit te dragen. Het dragen van een helm is verplicht.

Het fietsen moet worden gezien als trimfietsen in teamverband, hetgeen betekent dat elk wedstrijdelement moet ontbreken.

Tijdens het fietsen dient men zich te houden aan de instructies van de routecommissaris en wegkapitein.

Ieder lid dient de organisatie van de eerste hulp te kennen.